Życzenia wielkanocne religijne

Dziś zmartwychwstał nasz Zbawiciel, świata tego odkupiciel,
więc radujmy się w ten czas, miłość niech zagości w nas.
Chrystus jest dziś pośród ludzi, więc nadzieja się obudzi,
pokój ludziom dobrej woli, wiara wszystkich nas wyzwoli.

Już w kościele biją dzwony, dziś Wielkanoc, Bóg zwyciężył!
Zaśpiewajmy: „Alleluja!” wiara jest naszym orężem!
W Zmartwychwstania dzień radosny, życzenia bliskim składamy:
szczęścia, zdrowia i radości,  dzisiaj Panu cześć oddamy!